nädalapäev II K II A III IV V VI VII  VIII - IX XI - XII
tundide ajad Kristi Krista Agnes Signe   Katrina Anne Ulvi Aurika Kristel Albina
esmaspäev                       esmaspäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund vene keel (A) bioloogia   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund vene keel (A) bioloogia             - 9.45
10.05 - 10.50 maalimine inglise keel (S) vene keel (U) liikumine(V) muusika maalimine käsitöö (A) matem (R) vene keel (A) kirjandus (A) religioon 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 inglise keel (S) liikumine (K) religioon muusika käsitöö (K) maalimine käsitöö (A) matem (R) maalimine kirjandus (A) arvutiõpetus 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10 religioon liikumine (K)     inglise keel (S) liikumine (A) puidutöö maalimine eesti keel (A) matem (R) arvutiõpetus 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05           liikumine (A) puidutöö käsitöö (A)/ muusika matem (R) eesti keel (A) 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00               käsitöö (A)/ mat(A)/mat(R) kunstiepohh eesti keel (A) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                   kunstiepohh   15.10 - 15.55
teisipäev                       teisipäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia vene keel (A)   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia vene keel (A)             - 9.45
10.05 - 10.50 käsitöö (K) maalimine inglise keel (S) muusika vene keel (U) inglise (Kr)/ harjut vene keel (A) puidutöö liikumine (A) liikumine (A) bioloogia 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 käsitöö (K) inglise keel (S) muusika vene keel (U) harjutus(K) harjut/inglise(Kr) harjutus puidutöö liikumine (A) liikumine (A) bioloogia 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10 vene keel (U)     käsitöö (K) inglise keel (S) muusika liikumine(V) vene keel (A) eesti keel (A) bioloogia arvutiõpetus 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05           vene keel (U) liikumine(V)        /käsitöö(A) muusika bioloogia arvutiõpetus 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                      /käsitöö(A) keemia muusika liikumine (V) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                 keemia   liikumine(V) 15.10 - 15.55
kolmapäev                       kolmapäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund inglise keel (Ma) bioloogia   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund inglise keel (Ma) bioloogia             - 9.45
10.05 - 10.50 saksa keel religioon maalimine inglise keel (S) käsitöö (K) inglise (Kr)/ harjut maalimine harjutus inglise keel (Ma) matem (R) muusika 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 muusika vene keel (U) inglise keel (S) religioon liikumine (A) harjut/inglise(Kr) saksa keel inglise keel (Ma) ühiskonnaõpetus matem (R) kirjandus (A) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10       saksa keel liikumine (A) muusika inglise keel (S) matem (R) inglise keel (Ma) bioloogia kirjandus (A) 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05         religioon muusika inglise keel (Ma) mat(A)/mat(R) bioloogia matem (Ü) 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00               muusika mat(A)/mat(R) kunstiepohh matem (Ü) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                   muusika   15.10 - 15.55
neljapäev                       neljapäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia inglise keel (K)   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia inglise keel (K)             - 9.45
10.05 - 10.50 vene keel (U) muusika käsitöö (K) saksa keel religioon harjutus vene keel (A) matem (R) kirjandus (A) klassijuhataja bioloogia 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 muusika vene keel (U) liikumine (K) harjutus harjutus (A) käsitöö(A)/puidutöö saksa keel vene keel (A) kirjandus (A) kunstiepohh bioloogia 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10   käsitöö (K) liikumine (K) harjutus vene keel (U) käsitöö(A)/puidutöö matem (A) muusika saksa keel eesti keel (A) klassijuhataja 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05       käsitöö (K)     religioon   vene keel (A) saksa keel muusika 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                     matem (Ü) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                     matem (Ü) 15.10 - 15.55
reede                       reede
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia matem (Ü)   8.15 - 9.00
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia arvutiõpetus 9.10 - 9.55
10.05 - 10.50 saksa keel käsitöö (K) muusika maalimine maalimine vene keel (U) aiandus *kitarr mat(A)/mat(R) religioon arvutiõpetus 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 liikumine muusika vene keel (U) maalimine maalimine puidutöö/käsitöö(A) saksa keel religioon mat(A)/mat(R) eesti keel (A) bioloogia 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10   ujumine (K) käsitöö (K) vene keel (U) inglise keel (S) puidutöö/käsitöö(A) muusika liikumine (A) saksa keel kunstiepohh bioloogia 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05     ujumine (K)   muusika   inglise keel (S) liikumine (A) religioon saksa keel eesti keel (A) 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                 eesti keel (A),IX.kl.   inglise keel (Ma)