nädalapäev II K II A III IV V VI VII  VIII - IX XI - XII
tundide ajad Kristi Krista Agnes Signe   Katrina Anne Ulvi Aurika Kristel Albina
esmaspäev                       esmaspäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund vene keel (A) savitöö   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund vene keel (A) savitöö             - 9.45
10.05 - 10.50 maalimine inglise keel (S) vene keel (U) liikumine(V) inglise keel (J) maalimine käsitöö (A) matem (R) vene keel (A) kirjandus (A) religioon 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 inglise keel (S) liikumine (K) religioon muusika vene keel (U) maalimine käsitöö (A) matem (R) maalimine kirjandus (A) vene keel (A) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10 religioon liikumine (K)     käsitöö (K) liikumine (A) liikumine(V) maalimine muusika matem (R) eesti keel (A) 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05         muusika liikumine (A) liikumine(V) käsitöö (A)/ eesti keel (A) matem (R) psühholoogia 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00               käsitöö (A)/ mat(A)/mat(R) arvutiõpetus psühholoogia 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                   arvutiõpetus   15.10 - 15.55
teisipäev                       teisipäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund arvutiõpetus savitöö   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund arvutiõpetus savitöö             - 9.45
10.05 - 10.50 käsitöö (K) maalimine inglise keel (S) muusika vene keel (U) inglise (Kr)/ harjut harjutus puidutöö liikumine (A) liikumine (A) vene keel (A) 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 käsitöö (K) inglise keel (S) muusika vene keel (U) muusika harjut/inglise(Kr) vene keel (A) puidutöö liikumine (A) liikumine (A) kirjandus (A) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10 vene keel (U)     käsitöö (K) religioon muusika puidutöö vene keel (A) ühiskonnaõpetus klassijuhataja kirjandus (A) 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05           vene keel (U) puidutöö        /käsitöö(A) vene keel (A) eesti keel (A) psühholoogia 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                      /käsitöö(A) keemia muusika psühholoogia 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                 keemia religioon muusika 15.10 - 15.55
kolmapäev                       kolmapäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund siidimaal savitöö   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund siidimaal savitöö             - 9.45
10.05 - 10.50 saksa keel muusika vene keel (U) käsitöö (K) harjutus(A) inglise (Kr)/ harjut inglise keel (S) inglise keel (Ma) eesti keel (A) matem (R) psühholoogia 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 muusika käsitöö (K) inglise keel (S) saksa keel liikumine (A) harjut/inglise(Kr) maalimine harjutus inglise keel (Ma) matem (R) psühholoogia 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10       religioon liikumine (A) muusika saksa keel matem (R) inglise keel (Ma) arvutiõpetus eesti keel (A) 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05         religioon muusika inglise keel (Ma) mat(A)/mat(R) arvutiõpetus matem (Ü) 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00               muusika mat(A)/mat(R) inglise keel (Ma) matem (Ü) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                   inglise keel (Ma)   15.10 - 15.55
neljapäev                       neljapäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund siidimaal inglise keel (K)   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund siidimaal inglise keel (K)             - 9.45
10.05 - 10.50 vene keel (U) religioon maalimine saksa keel käsitöö (K) harjutus inglise keel (S) *kitarr muusika arvutiõpetus klassijuhataja 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 muusika vene keel (U) käsitöö (K) harjutus harjutus (A) käsitöö(A)/puidutöö religioon vene keel (A) saksa keel arvutiõpetus eesti keel (A) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10   käsitöö (K) muusika vene keel (U)   käsitöö(A)/puidutöö vene keel (A) liikumine (A) kirjandus saksa keel psühholoogia 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05             saksa keel liikumine (A) kirjandus muusika psühholoogia 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                     matem (Ü) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                     matem (Ü) 15.10 - 15.55
reede                       reede
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund siidimaal matem (Ü)   8.15 - 9.00
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund siidimaal liikumine (V) 9.20 - 10-50
10.05 - 10.50 saksa keel muusika käsitöö (K) inglise keel (S) inglise keel (J) vene keel (U) aiandus religioon mat(A)/mat(R) eesti keel (A) liikumine(V)  
11.15 - 12.00 liikumine vene keel (U) liikumine (K) maalimine maalimine puidutöö/käsitöö(A) saksa keel muusika mat(A)/mat(R) arvutiõpetus psühholoogia 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10     liikumine (K) maalimine maalimine puidutöö/käsitöö(A) muusika matem (R) saksa keel arvutiõpetus psühholoogia 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05       ujumine (S)      matem (A) harjutus religioon saksa keel muusika 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                 eesti keel (A),IX.kl.   inglise keel (Ma)