Abiks lapsevanemale

Kui laps tuleb lasteaeda – abiks lapsevanemale!

Lasteaeda minek on lapse ja terve pere elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteaia ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.

Enne lasteaeda tulekut

• Mõelge enda jaoks selgeks ja olge endas kindel, et lasteaeda minek on lapsele hetkel parim. Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes. Mida sagedamini lasteaiast positiivselt räägite, seda kindlamalt laps ennast tunneb. Vältige lapse juuresolekul kriitilisi märkusi lasteaia, õpetajate ja teiste laste suhtes.

• Tutvuge lasteaia õppekava, kodukorra, hea tava, nädala- ja päevarütmiga meie kodulehel. Kohandage kodu päevakava lasteaia omaga (varasem ärkamine, 1 lõunauneaeg, söögiajad, eneseteenindamisharjumused). Vt. kodulehelt https://viljandiwaldorf.ee/

• Võimaldage lapsel suhelda erinevas vanuses lastega, rääkige lapsele lasteaia põhimõttest (vanemad lähevad tööle, lapsed mängivad, vanemad tulevad järgi), tegevustest ning kõike seda positiivselt häälestatuna.

• Lubage oma lapsel iseseisvalt tegutseda riietumisel, käte pesemisel, tassist joomisel, söömisel, potil käimisel ja üksi voodis uinumisel.

• Looge lapsele turvatunne piiride ja reeglitega (selgitus, keeld, korraldus), sest lapsele, kellele kodus piire ei ole seatud, võib lasteaiaelu tunduda arusaamatu.

• Õpetage last mänguasju küsima ja oma asju teistele lubama.

• Võtke osa lastevanematele mõeldud koosolekutest ja loengutest.

• Külastage perearsti, veendumaks, et laps on terve.

Lasteaeda tulles oskab laps

• iseseisvalt lusikaga/kahvliga süüa
• iseseisvalt või vajadusel täiskasvanu abi paludes riietuda
• iseseisvalt käsi ja nägu pesta ning kuivatada
• iseseisvalt või meeldetuletamisel potil käia
• päeval magada
• enda järel mänguasju ära panna
• aru saada kõige lihtsamatest pöördumistest: pane, too, vii, lähme jne

Lasteaias

• Lasteaiaga kohanemise aeg võib olla ligikaudu 1 kuu. On lapsi, kes harjuvad paari nädalaga, on lapsi, kel võtab see kauem aega. NB! Olge valmis selleks, et lasteaiaga täielik kohanemine võib võtta terve aasta.
Varuge aega lapse harjutamiseks lasteaia päevakava, õpetajate ja kaaslastega.

• Harjutamise perioodil ei ole lapse päev alguses pikk, soovitame käia hommikupoolikuti ning lõunaunele ning pikaks päevaks jääda siis, kui laps on kohanenud lasteaia rütmi, õpetajate ja kaaslastega.

• Võimalusel planeerige lapsele ka nädala sees puhkepäevi ning neil päevil veetke kvaliteetaega lapsega.

• Lasteaeda viimise hommikutel mõelge välja oma rituaalid, mida igal hommikul läbi teete, jälgige, et ei tekiks kiirustamist ja sellest tingitud negatiivset meelestatust.

• Leppige lapsega kokku hommikune lahkumise viis (kallistus, lehvitamine vms) ja olge lahkumisel enesekindel ning optimistlik.
Lahkuge kohe, kui olete hüvasti jätnud. Rääkige talle juba kodus, mida ta lasteaias päeva jooksul teeb (vt. päevakava),öelge, kes ja millal lapsele järele tuleb ja pidage lubadusest kinni.

• Lasteaiaga harjutamise perioodil võib laps olla peale lasteaiapäeva tujukas ja väsinud. Koju jõudes varuge aega, mis kuulub vaid lapsele (laps vihjab oma käitumisega ise -kas ta soovib rohkem joosta, hüpata, jonnida, nutta või kaisus olla). Premeerige last koostegemiste, mitte asjadega! Toetage last emotsionaalselt, hoidke teda enda läheduses, kuna ta saab teiega nüüd vähem koos olla.

• Ka aeg-ajalt lasteaed mitte tulla tahtmine on normaalne.

• Soovitame noorematele kui koolieelikud mitte planeerida peale lasteaiapäeva trenne ja muid aktiivtegevusi.

• Õhtul kodus on samuti oluline, et lapsel oleks kindlad magamamineku rituaalid (näiteks võite teha koos tagasivaate päevale).

Kokkuvõtteks

• Rääkige lapsele, kelle poole ta lasteaias saab pöörduda abi saamiseks.

• Rääkige lapsele, kui tore on see, et ta käib lasteaias.

• Kehtestage piirid ja pidage neist kinni nii kodus kui lasteaias.

• Lapse harjumiseks lasteaiaga on väga oluline vanemate ja õpetajate omavahelineusalduslik, avatud ning sõbralik suhtumine ja suhtlemine.

• Lapsevanema usk lapse võimesse kohaneda, tunda rõõmu uutest sõpradest ja huvitavatest tegevustest aitab ning toetab last sellel olulisel etapil tema kasvamise teel.