Viljandi Vaba Waldorfkooli gümnaasiumiaste

2016./2017. õppeaastal avas Viljandi Vaba Waldorfkool 10. klassi, mille tulemusel kasvab kool kolme aasta jooksul 12-klassiliseks gümnaasiumiks. Kooli gümnaasiumiastmes toimub õppetöö waldorfpedagoogika alusel.

Gümnaasiumi eesmärgiks on noorte inimeste mitmekülgsele arengule kaasaaitamine, tervikliku maailmapildi loomine, iseseisva ja kriitilise mõtlemise arendamine. Oluline on noorte tugev sissekasvamine praktilisse maailma. Suur kaal on lisaks akadeemilisele õppele kunstilis-praktilistel ainetel, mille tulemusel on lõpetaja teotahteline ja töökas, valmis uuteks ettevõtmisteks.

Meie kooli õppimisrõõm ning õpetamismeetodid annavad lõpetajale eluaegse soovi ennast täiendada ning arendada, süvenemisvõime, loova mõtlemise ja probleemide lahendamise oskuse. Koos kaasa võetava vaheda suhtlusoskusega on just need omadused eelduseks tulevikutöös ja oma elu positiivsel kujundamisel. Selle tugevaks väljenduseks on asjaolu, et Viljandi waldorfkooli 10. klassi avamisel on olnud suur osa tänasel 9. klassil. Nende nägemus meie koolist siin

Kooli ootame noori, kes on siiralt huvitatud õpingute jätkamisest, aga samas ei soovi veel pühenduda ühele kindlale õppesuunale. Waldorfkooli gümnaasiumiõpe annab tuge oma tegelike võimete avastamisel ja nende arendamisel, mille tulemusel on kindlam teha järgnevaid valikuid edasiõppimiseks. Jätkata saab õpinguid pärast waldorfgümnaasiumi lõpetamist nii ülikoolis kui ametiõppes. Gümnaasiumi jooksul saavad õpilased lisaks põhi- ja valikainetele proovida kätt mitmetel praktikatel (gümnaasiumi kursuste loetelu). Gümnaasiumi lõpus sooritavad kõik lõpetajad riigieksamid ja saavad üldtunnustatud lõputunnistuse.

Vastuvõtukatsed toimuvad kevadeti. 

Kaasa  tuleb võtta kirjutusvahend ja kalkulaator ning valmistuda rääkima oma huvialadest. Soovitav on kaasa võtta materjale enda tutvustamiseks (8.-9 . klassi loovtöö, käsitöö-/ tööõpetuse-/ kunstitöid).

Viljandi Vaba Waldorfkool on erakool, mille pidajaks on kõik kooli ja lasteaia lapsevanemad. Õppemaks gümnaasiumiastmes on 105,00 EUR/ kuus. Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda õppemaksu soodustust.

Enne 1. septembrit toimub täiendav vastuvõtt.
Huvi korral palume pöörduda: info@viljandiwaldorf.ee, mob: 5553 7289, tel: 433 4537.