Õppemaks

Aastamaks põhikoolis  2018./2019. õppeaastal on 1058,40 eurot.

Aastamaks gümnaasiumis2018./2019. õppeaastal on1260 eurot.

Toiduraha kooliõpilase jaoks 2018/2019 õa on 12 eurot kuus (10 kuud, septembrist juunini).

Aastamaks lasteaias 2018./2019. õppeaastal on 1058,40eurot.

Lasteaia õppemaks kogu aasta eest tasutakse perioodil september – juuni (10 kuud) – kuutasuks on 105,84 eurot. Kui makseperioodiks on lepingus määratud 12 kuud (september – august) ja laps lõpetab lasteaias käimise kevadel õppeaasta lõpus, tuleb ära tasuda kogu aastamaks.

Lisandub toiduraha vastavalt lapse kohaloldud päevadele. (Arve esitatakse eelneva kuu kohta) 1,40 eurot päevas Lutsu tn lasteaias (2 söögikorda) ja 1,60 eurot päevas Lossi tn  lasteaias (3 söögikorda).

Koduõppe aastamaks 2018./2019. õppeaastal on 150,00 eurot. Kuutasuks on 15,10 eurot (september – juuni).

Eelkooli tasu vanematele, kelle lapsed ei käi waldorflasteaias, on 20 eurot kuus.

Õppemaks (vastavalt sõlmitud lepingule ja esitatud arvele) tasuda Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu arveldusarvele EE421010302007122006 SEB Pangas või EE892200221055742215 Swedbankis.

Õppemaksu arved väljastatakse iga kuu 05. kuupäeval, maksetähtaeg 15. kuupäeval. Toiduraha arved väljastatakse iga kuu 15. kuupäeval ja maksetähtaeg 25. kuupäeval. Arveid võib ka koos maksta, et ei pea eraldi ülekannetena tegema, kuid sel juhul märkige selgitusse “õppemaks+toiduraha”.

Loe ka õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuse korda

Haridus- ja Teadusministeeriumi infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele