nädalapäev II K II A III IV V VI VII  VIII - IX XI - XII
tundide ajad Kristi Krista Agnes Signe Reta Katrina Anne Ulvi Aurika Kristel Albina
esmaspäev                       esmaspäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund kunstiepohh ühiskonnaõpetus   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund kunstiepohh ühiskonnaõpetus             - 9.45
10.05 - 10.50 käsitöö (K) inglise keel (S) vene keel (U) liikumine(V) muusika maalimine käsitöö (A) vene keel (A) maalimine matem (R) eesti keel (A) 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 inglise keel (S) liikumine (K) religioon muusika käsitöö (K) maalimine käsitöö (A) maalimine vene keel (A) matem (R) eesti keel (A) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10 religioon       inglise keel (S) liikumine (A) puidutöö matem (R) eesti keel (A) klassijuhataja muusika 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05           liikumine (A) puidutöö käsitöö (A)/ muusika kirjandus (A) religioon 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00               käsitöö (A)/ mat(A)/mat(R) kirjandus (A) draamaõpetus 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                   muusika draamaõpetus 15.10 - 15.55
teisipäev                       teisipäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund vene keel (A) ühiskonnaõpetus   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund vene keel (A) ühiskonnaõpetus             - 9.45
10.05 - 10.50 käsitöö (K) maalimine inglise keel (S) muusika vene keel (U) inglise (Kr)/ harjut vene keel (A) puidutöö liikumine (A) liikumine (A) eesti keel (A) 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 maalimine inglise keel (S) muusika vene keel (U) harjutus harjut/inglise(Kr) harjutus puidutöö liikumine (A) liikumine (A) vene keel (A) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10 vene keel (U)     käsitöö (K)   muusika liikumine(V) vene keel (A) keemia eesti keel (A) draamaõpetus 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05           vene keel (U) liikumine(V)        /käsitöö(A) keemia muusika klassijuhataja 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                      /käsitöö(A) eesti keel (A) geograafia liikumine (V) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                 muusika geograafia liikumine(V) 15.10 - 15.55
kolmapäev                       kolmapäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund inglise keel (Ma) ühiskonnaõpetus   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund inglise keel (Ma) ühiskonnaõpetus             - 9.45
10.05 - 10.50 saksa keel religioon maalimine inglise keel (S) käsitöö (K) inglise (Kr)/ harjut maalimine harjutus inglise keel (Ma) matem (R) muusika 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 muusika vene keel (U) inglise keel (S) religioon liikumine (A) harjut/inglise(Kr) saksa keel inglise keel (Ma) ühiskonnaõpetus matem (R) kirjandus (A) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10       saksa keel liikumine (A) muusika inglise keel (S) matem (R) inglise keel (Ma) geograafia kirjandus (A) 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05         religioon muusika inglise keel (Ma) mat(A)/mat(R) geograafia matem (Ü) 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00               muusika mat(A)/mat(R) kunstiepohh matem (Ü) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                   kunstiepohh   15.10 - 15.55
neljapäev                       neljapäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund kunstiepohh ühiskonnaõpetus   8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund kunstiepohh ühiskonnaõpetus             - 9.45
10.05 - 10.50 vene keel (U) muusika käsitöö (K) saksa keel religioon harjutus vene keel (A) matem (R) kirjandus (A) geograafia inglise keel (K) 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 muusika vene keel (U) liikumine (K) harjutus harjutus  käsitöö(A)/puidutöö saksa keel matem (R) kirjandus (A) geograafia inglise keel (K) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10   käsitöö (K)   harjutus vene keel (U) käsitöö(A)/puidutöö matem (A) muusika saksa keel eesti keel (A) vene keel (A) 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05       käsitöö (K)     religioon   vene keel (A) saksa keel draamaõpetus 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                     matem (Ü) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                   matem (Ü) 15.10 - 15.55
reede                       reede
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund geograafia matem (Ü)   8.15 - 9.00
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund geograafia ühiskonnaõpetus 9.10 - 9.55
10.05 - 10.50 saksa keel käsitöö (K) muusika maalimine maalimine vene keel (U) aiandus *kitarr mat(A)/mat(R) religioon ühiskonnaõpetus 10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 liikumine muusika vene keel (U) maalimine maalimine puidutöö/käsitöö(A) saksa keel religioon mat(A)/mat(R) geograafia draamaõpetus 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10   ujumine (K) käsitöö (K) vene keel (U) inglise keel (S) puidutöö/käsitöö(A) muusika liikumine (A) saksa keel geograafia draamaõpetus 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05     ujumine (K)   muusika   inglise keel (S) liikumine (A) religioon saksa keel inglise keel (Ma) 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                 eesti keel (A),IX.kl.