nädalapäev II K II A III IV V VI VII  VIII - IX X - XI XII
tundide ajad Kristi Krista Agnes Signe Reta Katrina Anne Ulvi Aurika Kristel Albina
esmaspäev                       esmaspäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund vene keel (A)     8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund vene keel (A)               - 9.45
10.05 - 10.50 maalimine inglise keel (S) vene keel (U) liikumine(V) muusika maalimine käsitöö (A) matem (R) maalimine kirjandus (A)   10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 inglise keel (S) liikumine (K)   muusika käsitöö (K) maalimine käsitöö (A) matem (R) vene keel (A) kirjandus (A)   11.15 - 12.00
12.25 - 13.10   muusika     inglise keel (S) liikumine (A) liikumine(V) maalimine eesti keel (A) matem (R)   12.25 - 13.10
13.20 - 14.05           liikumine (A) liikumine(V) käsitöö (A)/ muusika matem (R)   13.20 - 14.05
14.15 - 15.00               käsitöö (A)/ /mat(R) aiandus   14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                   aiandus   15.10 - 15.55
teisipäev                       teisipäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia     8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia               - 9.45
10.05 - 10.50 käsitöö (K) maalimine inglise keel (S) muusika vene keel (U) inglise (Kr)/ harjut vene keel (A) puidutöö liikumine (A) liikumine (A)   10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 käsitöö (K) inglise keel (S) muusika vene keel (U) harjutus harjut/inglise(Kr) harjutus puidutöö liikumine (A) liikumine (A) inglise keel (K) 11.15 - 12.00
12.25 - 13.10 vene keel (U)       inglise keel (S) muusika puidutöö vene keel (A) keemia aiandus inglise keel (K) 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05           vene keel (U) puidutöö        /käsitöö(A) muusika aiandus   13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                      /käsitöö(A) /pillimeisterdamine     14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                 /pillimeisterdamine     15.10 - 15.55
kolmapäev                       kolmapäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund inglise keel (Ma)     8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund inglise keel (Ma)               - 9.45
10.05 - 10.50 saksa keel vene keel (U) maalimine inglise keel (S) käsitöö (K) inglise (Kr)/ harjut maalimine muusika inglise keel (Ma) matem (R)   10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 muusika   inglise keel (S) käsitöö (K) liikumine (A) harjut/inglise(Kr) saksa keel inglise keel (Ma) ühiskonnaõpetus bioloogia   11.15 - 12.00
12.25 - 13.10       saksa keel liikumine (A) muusika inglise keel (S) matem (R) inglise keel (Ma) bioloogia   12.25 - 13.10
13.20 - 14.05           muusika inglise keel (Ma) mat(A)/mat(R) aiandus matem (Ü) 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                 mat(A)/mat(R) aiandus matem (Ü) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                       15.10 - 15.55
neljapäev                       neljapäev
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia     8.15 -
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia               - 9.45
10.05 - 10.50 vene keel (U) käsitöö (K) liikumine (K) harjutus muusika harjutus saksa keel matem (R) vene keel (A) eesti keel (A)   10.05 - 10.50
11.15 - 12.00 muusika vene keel (U) käsitöö (K) saksa keel harjutus käsitöö(A)/puidutöö matem (A) vene keel (A) kirjandus matem (R)   11.15 - 12.00
12.25 - 13.10       harjutus vene keel (U) käsitöö(A)/puidutöö vene keel (A) muusika kirjandus saksa keel inglise keel (K) 12.25 - 13.10
13.20 - 14.05       käsitöö (K)     matem (A) harjutus saksa keel muusika inglise keel (K) 13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                 arvutiõpetus bioloogia matem (Ü) 14.15 - 15.00
15.10 - 15.55                 arvutiõpetus bioloogia matem (Ü) 15.10 - 15.55
reede                       reede
  8.15 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia matem (Ü)   8.15 - 9.00
            - 9.45 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund bioloogia   9.20 - 10-50
10.05 - 10.50 saksa keel käsitöö (K) muusika maalimine maalimine vene keel (U) aiandus *kitarr mat(A)/mat(R) eesti keel (A)    
11.15 - 12.00 liikumine muusika vene keel (U) maalimine maalimine puidutöö/käsitöö(A) saksa keel inglise keel (Ma) mat(A)/mat(R) klassijuhataja   11.15 - 12.00
12.25 - 13.10   ujumine (K)  käsitöö (K) vene keel (U) inglise keel (S) puidutöö/käsitöö(A) muusika liikumine (A) eesti keel (A) saksa keel   12.25 - 13.10
13.20 - 14.05     ujumine (K)        inglise keel (S) liikumine (A) saksa keel muusika   13.20 - 14.05
14.15 - 15.00                 /eesti keel (A)     14.15 - 15.00
15.10 - 15.55