nädalapäev I - II III IV V  VI VII VIII  IX X XI XII  
tundide ajad 20 Hanna 23 Aurika 25 Kristi 25 Dianka 28 Eneli 30 Reta/Ulvi 30  Laura 32 Albina 34 Albina Kadri Kadri  
esmaspäev                       esmaspäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)             - 10.00
10.20 - 11.05 saksa keel (L) harjutus käsitöö Kr) maalimine puidutöö (A) eesti keel (Ag) matemaatika (R) muusika (Ke) muusika (Ke) muusika (Ke) muusika (Ke) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 käsitöö (Kr) inglise keel (Te) liiklusõpetus (D) muusika (Ke) puidutöö (A) inglise keel (Ka) matemaatika (R) kirjandus (Ag)   religioon (S) religioon (S) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25 religioon käsitöö (Kr) muusika (Ke) harjutus  inglise keel (Te) käsitöö (L) eesti keel (Ag) kunstiepohh (U) kunstiepohh (U) kunstiepohh (Ka) kunstiepohh (Ka) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20               /ujumine ujumine saksa keel (L) käsitöö (Kr) muusika (Ke) puidutöö (A) eesti keel (Ag) kunstiepohh (U) kunstiepohh (U) kunstiepohh (Ka) kunstiepohh (Ka) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15         käsitöö (L) puidutöö (A) muusika (Ke) inglise keel (Ka) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) 14.30 - 15.15
                  eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) 15.25 - 16.10
teisipäev I - II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII teisipäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)             - 10.00
10.20 - 11.05 käsitöö (Kr) muusika (Tr) vene keel (U) vene keel (Al) käsitöö (L) harjutus (E) liikumine (Au) religioon (Ke) religioon (Ke) inglise keel (Ka) inlise keel (Ka) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 muusika (Tr) religioon (S) muusika (Ke) puidutöö savitöö (U) inglise keel (Ka) liikumine (Au) saksa keel /L) vene (A)/ saksa (L) vene (A)/ saksa (L) vene (A)/ saksa (L) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25 vene (U)/saksa (L) liikumine (Au) liikumine (Au) puidutöö harjutus (E) religioon (S) vene keel (Al) muusika (Ke) muusika (Ke) muusika (Ke) muusika (Ke) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20       harjutus  muusika (Ke) muusika (Ke) puidutöö (A)/ käsitöö (L) vene keel (A) informaatika informaatika informaatika 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15             puidutöö (A)/ käsitöö (L)   informaatika informaatika informaatika 14.30 - 15.15
kolmapäev I - II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII kolmapäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)             - 10.00
10.20 - 11.05 vene keel (U) maalimine religioon (Ke) käsitöö (Kr) eurütmia (K ja G) eurütmia (K ja G) vene keel (Al) matemaatika (R) matemaatika (R) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 liikumine (H) harjutus inglise keel (Te) religioon (Ke) vene keel (Al) harjutus (E) eurütmia (K) matemaatika (R) matemaatika (R) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25 liikumine (H) inglise keel (Te) harjutus eurütmia (K ja G) religioon (Ke) vene keel (Al) käsitöö (L)/ puidutöö (V) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20     eurütmia (K ja G) inglise keel (Te) maalimine (U) muusika (Ke) käsitöö (L)/ puidutöö (V) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15               kunstiepohh (U) kunstiepohh (U) kunstiepohh (Ka) kunstiepohh (Ka) 14.30 - 15.15
15.25 - 16.10               kunstiepohh (U) kunstiepohh (U) kunstiepohh (Ka) kunstiepohh (Ka) 15.25 - 16.10
neljapäev I - II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII neljapäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)             - 10.00
10.20 - 11.05 eurütmia (K ja G) vene keel (U) maalimine (Kr) muusika (Ke) liikumine(A) liikumine(A) kirjandus (Ag) saksa keel /L) vene (A)/ saksa (L) vene (A)/ saksa (L) vene (A)/ saksa (L) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 maalimine (H) käsitöö (Kr) saksa keel (L) vene keel (Al) liikumine(A) liikumine(A) inglise keel (Ka)  kunstiepohh (U) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25     religioon (Ke) liikumine (Au) saksa keel (L) inglise keel (Ka) eurütmia (K) kunstiepohh (U) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20       liikumine (Au) eurütmia (K) eurütmia (K) maalimine (U) eesti keel (Ag)   matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15               eesti keel (Ag)   matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 14.30 - 15.15
reede I - II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII reede
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund  põhitund (O) põhitund (O)             - 10.00
10.20 - 11.05 saksa (L)/ vene (U) muusika (Tr) eurütmia (K ja G) inglise keel (Te) religioon (Ke) vene keel (Al) inglise keel (Ka)  liikumine (V) liikumine (V) liikumine (V) liikumine (V) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 muusika (Tr) vene keel (U) käsitöö Kr) eurütmia (K ja G) vene keel (Al) käsitöö (L) religioon (Ke) liikumine (V) liikumine (V) liikumine (V) liikumine (V) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25                 /harjutus eurütmia (K ja G) vene keel (U) religioon (Ke) harjutus (E) religioon (S) inglise keel (Ka)  saksa keel /L) vene (A)/ saksa (L) vene (A)/ saksa (L) vene (A)/ saksa (L) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20         saksa keel (L) maalimine (U) muusika (Ke) vene keel (A)   kunstiepohh (Ka) kunstiepohh (Ka) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15                   kunstiepohh (Ka) kunstiepohh (Ka) 14.30 - 15.15