nädalapäev II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII  
tundide ajad Elo Gete  Hanna Aurika  Kristi  Dianka Eneli Ulvi  Albina  Albina Albina  
esmaspäev                       esmaspäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)             - 10.00
10.20 - 11.05 saksa keel (Da) käsitöö (Ge) muusika (AM)/ harjut (H) eesti keel (Ag) muusika (Ke) maalimine (D) maalimine (U) liikumine (Au) liikumine (Au) liikumine (Au) liikumine (Au) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 muusika (AM) religioon (S) saksa keel (Da) muusika (Ke) inglise keel (Ag) eesti keel (D ja  ) matemaatika (R) liikumine (Au) liikumine (Au) liikumine (Au) liikumine (Au) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25 maalimine (Elo) ujumine liikumine (Au) inglise kee (Ag) puidutöö (R ja S)) matemaatika (D ja E) saksa keel (Da) matemaatika (R) muusika (Ke) muusika (Ke) muusika (Ke) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20     liikumine (Au) maalimine (U) puidutöö (R ja S)) muusika (Ke) saksa keel (Da) matemaatika (R) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15         saksa keel (Da) kitarr (AM) 1.r/ puit (R ja S) 2.r matemaatika (R) muusika (Ke) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) 14.30 - 15.15
            aiand (Da) 2.r/ puit (R ja S) 1.r matemaatika (R)         15.25 - 16.10
teisipäev II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII teisipäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)             - 10.00
10.20 - 11.05 muusika (AM) vene keel (U) religioon (H) muusika (Ke) inglise keel (Ag) matem (D) 1.r/ vene (Al) 2.r liikumine (Ge) inglise keel (Ka) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 vene keel (U) muusika (AM) käsitöö (H) religioon (Ke) matemaatika (Kr) inglise (Ka) 2.r / mate (D) 1.r liikumine (Ge) kirjandus (Ag) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25   maalimine (U) harjut (H)/ muusika (AM) liikumine (Au) matemaatika (Kr) käsitöö(K ja GK) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20       liikumine (Au) muusika (Ke) käsitöö (K ja GK) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15         maalimine (Kr) kitarr (AM) 2.rühm muusika (Ke) vene keel (Al) õlimaal (KO) õlimaal (KO) õlimaal (KO) 14.30 - 15.15
                õlimaal (KO) õlimaal (KO) õlimaal (KO) 15.25 - 16.10
kolmapäev II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII kolmapäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)             - 10.00
10.20 - 11.05 eurütmia (K ja G) vene keel (U) muusika (AM) religioon (Ke) käsitöö (Kr) liikumine (Ge) matemaatika (R) eesti keel (Ag) vene keel(Al) vene keel(Al) vene keel(Al) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 religioon (Elo) muusika (AM) vene keel (U) vene keel (Al) eurütmia (K ja G) liikumine (Ge) inglise keel (Ka) muusika (Ke) matemaatika (R) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25 vene keel (U) käsitöö (Ge) /liiklusõpetus eurütmia (K ja G) vene keel (Al) mate(D) 2.r/ inglise (Ka) 1.r käsitöö (GK) religioon (S) matemaatika (R) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20       käsitöö (Kr) religioon (Ke) eurütmia (K) 1.rühm käsitöö (GK) vitraa˛ (U) vene keel(Al) vene keel(Al) vene keel(Al) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15           vene keel (Al) vitraa˛ (U) õlimaal (KO) õlimaal (KO) õlimaal (KO) 14.30 - 15.15
                  õlimaal (KO) õlimaal (KO) õlimaal (KO) 15.25 - 16.10
neljapäev II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII neljapäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)             - 10.00
10.20 - 11.05 saksa (Da) inglise keel (Ge) eurütmia (K ja G) vene keel (Al) liikumine (Au) religioon (Ke) savitöö (Kati) eesti keel (Ag) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 liikumine (Elo) liikumine (Ge) saksa keel (Da) puidutöö (R ja S) liikumine (Au) eurütm (K ja G) 1.r/ mate (D) 2.r inglise keel (Ka) vene keel (Al) muusika (Ke) muusika (Ke) muusika (Ke) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25   liikumine (Ge) käsitöö (H) puidutöö (R ja S) religioon (Ke) eurütm (K) 2.rühm/ ingl (Ka) 1.r eesti keel (Ag) õpiabi (Au) v.k. (Al)/ s.k. (Da)  v.k. (Al)/ s.k. (Da)  v.k. (Al)/ s.k. (Da)  12.40 - 13.25
13.35 - 14.20     /liiklusõpetus harjutus (Au) saksa keel (Da) inglise (Ka) 2.r/ vene (Al) 1.r muusika (Ke) kirjandus (Ag) matemaatika (R) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15           aiandus (Da) 1.r     matemaatika (R) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 14.30 - 15.15
reede II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII reede
  8.30 - põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund ajalugu taimeõpetus keemia (D) geomeetria (E) bioloogia (U/ Ka) ajalugu (KK) ajalugu (KK) ajalugu (KK)             - 10.00
10.20 - 11.05 käsitöö (Elo) eurütmia (K ja G) vene keel (U) inglise keel (Ag) vene keel (Al) muusika (Ke) klassijuh t (E) matemaatika (R) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 käsitöö (Elo) inglise keel (Ge) maalimine (H) käsitöö (Kr) eurütmia (K ja G) vene  (Al) 1.r/ puit (R ja S) 2.r religioon (Ke) matemaatika (R) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25     rahvatants (H) eurütmia (K ja G) käsitöö (Kr) puit (R ja S) 1.r/ vene (Al) 2.r matemaatika (R) inglise keel (Ka) religioon (Ke) religioon (Ke) religioon (Ke) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20       harjutus (Au) aiandus (Da) eurütmia (Kja G) 2.rühm vene keel (Al) vitraa˛ (U) religioon (Ke) religioon (Ke) religioon (Ke) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15         aiandus (Da)     vitraa˛ (U) õlimaal (KO) õlimaal (KO) õlimaal (KO) 14.30 - 15.15
                  õlimaal (KO) õlimaal (KO) õlimaal (KO) 15.25 - 16.10