nädalapäev II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII  
tundide ajad Elo Gete  Hanna Aurika  Kristi  Katrina (KK) Eneli Ulvi  Albina  Albina Albina  
esmaspäev                       esmaspäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag)  füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag) füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)             - 10.00
10.20 - 11.05 saksa keel (Da) religioon (S) muusika (AM)/ harjut (H) muusika (Ke) inglise keel (Ag) perspektiiviõpetus (D) klassijuh t (E) liikumine (Au) liikumine (Au) liikumine (Au) liikumine (Au) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 muusika (AM) käsitöö (Ge) saksa keel (Da) eesti keel (Ag) puidutöö (R ja S)) muusika (Ke) matemaatika (R) liikumine (Au) liikumine (Au) liikumine (Au) liikumine (Au) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25   ujumine liikumine (Au) inglise kee (Ag) puidutöö (R ja S)) eesti keel (KK) saksa keel (Da) matemaatika (R) muusika (Ke) muusika (Ke) muusika (Ke) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20     liikumine (Au) maalimine (U) muusika (Ke) kitarr (AM) 2.r/ puit (R ja S) 1.r saksa keel (Da) matemaatika (R) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15         saksa keel (Da) / puit (R ja S) 1.r matemaatika (R) muusika (Ke) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) 14.30 - 15.15
                  matemaatika (R)     15.25 - 16.10
teisipäev II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII teisipäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag)  füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag) füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)             - 10.00
10.20 - 11.05 maalimine (Elo) vene keel (U) harjut (H)/ muusika (AM) muusika (Ke) geomeetria (Kr) matem (E) 1.r/ vene (Al) 2.r liikumine (Ge) inglise keel (Ka) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 vene keel (U) muusika (AM) käsitöö (H) religioon (Ke) inglise keel (Ag) inglise (Ka) 1.r / mate (D) 2.r liikumine (Ge) vene keel (Al) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25   maalimine (U) rahvatants (H) liikumine (Au) muusika (Ke) käsitöö(K ja GK) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20       liikumine (Au) vene keel (Al) käsitöö (K ja GK) arvutiõpetus (Ta) arvutiõpetus (Ta) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15         käsitöö (Kr) kitarr (AM) 1.r muusika (Ke) eesti keel (Ag) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) 14.30 - 15.15
                kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) 15.25 - 16.10
kolmapäev II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII kolmapäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag)  füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag) füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)             - 10.00
10.20 - 11.05 eurütmia (K ja G) vene keel (U) muusika (AM) harjutus (Au) religioon (Ke) liikumine (Ge) inglise keel (Ka) eesti keel (Ag) vene keel(Al) vene keel(Al) vene keel(Al) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 vene keel (U) muusika (AM) religioon (H) religioon (Ke) eurütmia (K ja G) liikumine (Ge) matemaatika (R) kirjandus (Ag) vene keel(Al) vene keel(Al) vene keel(Al) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25 muusika (AM) käsitöö (Ge) vene keel (U) eurütmia (K ja G) geomeetria (Kr) mate(E) 1.r/ inglise (Ka) 2.r vene keel (Al) muusika (Ke) matemaatika (R) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20       vene keel (Al) maalimine (Kr) eurütmia (K) 2.rühm käsitöö (GK) kunstiepohh (Ka) matemaatika (R) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15           käsitöö (GK) kunstiepohh (Ka) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) 14.30 - 15.15
                  kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) kunstiepohh (Kü) 15.25 - 16.10
neljapäev II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII neljapäev
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag)  füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag) füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)             - 10.00
10.20 - 11.05 saksa (Da) inglise keel (Ge) eurütmia (K ja G) inglise keel (Ag) liikumine (Au) religioon (Ke) savitöö (Kati) vene keel (Al) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 liikumine (Elo) liikumine (Ge) saksa keel (Da) puidutöö (R ja S) liikumine (Au) eurütm (K ja G) 1.r/ mate (E) 2.r inglise keel (Ka) eesti keel (Ag) muusika (Ke) muusika (Ke) muusika (Ke) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25 liikumine (Elo) liikumine (Ge) käsitöö (H) puidutöö (R ja S) religioon (Ke) eurütm (K) 2.rühm/ ingl (Ka) 1.r eesti keel (Ag) õpiabi (Au) v.k. (Al)/ s.k. (Da)  v.k. (Al)/ s.k. (Da)  v.k. (Al)/ s.k. (Da)  12.40 - 13.25
13.35 - 14.20     /liiklusõpetus (D) harjutus (Au) saksa keel (Da) inglise (Ka) 2.r/ vene (Al) 1.r muusika (Ke) religioon (S) iseseisev töö matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15                 matemaatika (R) matemaatika (Ü) matemaatika (Ü) 14.30 - 15.15
reede II  III - IV V  VI VII VIII  IX X XI XII reede
  8.30 - põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag)  füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)   8.30 -
            - 10.00 põhitund põhitund põhitund põhitund astronoomia matemaatika (E) eesti keel (Ag) füüsika (R) psühholoogia (S) psühholoogia (S) psühholoogia (S)             - 10.00
10.20 - 11.05 käsitöö (Elo) eurütmia (K ja G) maalimine (H) käsitöö (Kr) vene keel (Al) muusika (Ke) maalimine (U) matemaatika (R) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) 10.20 - 11.05
11.30 - 12.15 käsitöö (Elo) inglise keel (Ge) vene keel (U) käsitöö (Kr) eurütmia (K ja G) vene (Al) 2.r / iseseisev töö 1.r religioon (Ke) matemaatika (R) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) inglise keel (Ka) 11.30 - 12.15
12.40 - 13.25     /liiklusõpetus(D) eurütmia (K ja G) käsitöö (Kr) puit (R ja S) 2.r/ vene (Al) 1.r matemaatika (R) inglise keel (Ka) religioon (Ke) religioon (Ke) religioon (Ke) 12.40 - 13.25
13.35 - 14.20       vene keel (Al) harjutus puit (R; S)2.r /eurü (K ja G) 1.r matemaatika (R) kunstiepohh (Ka) religioon (Ke) religioon (Ke) religioon (Ke) 13.35 - 14.20
14.30 - 15.15             vene keel (Al) kunstiepohh (Ka) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) eesti keel (Ag) 14.30 - 15.15
                  kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) kirjandus (Ag) 15.25 - 16.10