Eurütmiakoolitus 2021-2026

EURÜTMIAKOOLITUS 2021-2026

Maailm avaldub liikumises,
maailm avardub liikumises.

Head sõbrad,
Eurütmiakoolitusele 2021-2026 on registreerunud tänaseks 15 õppida soovijat.
Veel on mõned vabad kohad. Kultuuriakadeemia kodulehe kaudu enam registreeruda ei saa. Soovijatel võtta ühendust – – eurytmiakool@gmail.com.
Info TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kodulehel- https://www.kultuur.ut.ee/et/koolitusprogramm-eesti-eurutmiakoolitus.
Mis tehtud:
* 26. septembri kultuurilehes „ Sirp“ ilmus artikkel eurütmia kohta „Kas tähendusel on tähendust?“
* Oktoobrikuu nädalalõpukursusel oli teemaks „Kõneeurütmia alused. Keel kui tants ja liikumine“ Juhendas Karmen Püü. Muuhulgas saime kogemuse algriimist ja heksameetrist liikumises, sai tundma õppida nii Goethe kui Eesti luuletajate poeesiat eurütmias. Osalejaid kokku 20.
* 24. oktoobril toimus Suure-Jaani rahvamajas kontsert „Beethoven 250“.
Kava oli mitmekesine, esitusele tuli nii helilooja klaverilooming, osa viiulisonaadist, kui sümfoonia seade klaveril neljale käele. Eurütmiapaladest tulid esitusele L.v. Beethoveni klaverisonaadi G-duur op. 79, II osa Andante – esitasid Karmen Püü ja Ingrid Liivand ja c-moll op. 13 „Pateetiline“ II osa Adagio Cantabile – esitas Virgi Ojap.

● Novembri nädalalõpukursusel oli teemaks „Rühma liikumised. Geomeetriliste liikumisvormide kasutamisvõimalused laste ja noorte koolituses ja arengus”
Juhendas Virgi Ojap, osalejaid 28. Kolmnurgad ja nelinurgad said loodud ja said ka liikuma pandud nii sõna kui muusika saatel.

26. novembril toimus kontsert „Beethoven 250“ Viljandis Paala kooli värskelt remonditud saalis. Kontsert lõppes meie eurütmistidega pikaajalist koostööd teinud pianisti ja Paala kooli klaveriõpetaja Guldžahon Jussufi 65. sünnipäevale pühendatud õnnitluste ja tervitustega.
Mis teoksil:
* „Beethoven 250“ kontsert reedel 11. detsembril kell 11.30 Aruküla Vaba Waldorfkoolis.
* Idee- samas formaadis kontserte jätkata tulevikus. Koostöö instrumentalistide, lauljate ja eurütmistidega – selline kontsert on mitmekesine, hariv ja rõõmustav.

● Käsil on õpingulepingute sõlmimine pikal koolitusel osalejatega. Aktuaalne on erinevate rahastusvõimaluste otsimine. Mitmed toetuste taotlemise projektid on koostamisel ja esitamisel.

● 3.-7. jaanuaril 2021 toimub ülemaailmne eurütmia seminaride ja initsiatiivide vastutavate isikute tööring Goetheanumis. Peateema on helitoonide ja intervalližestide õpetus.

● On tekkinud huvilisi, kes ei saa erinevatel põhjustel liituda pika koolitusega kohe jaanuaris. Küsitud on, kas võiks liituda ka augustis või muul ajal esimese aasta jooksul. Kindlasti ei ole see välistatud. Põhireegel on: „Mida varem, seda parem!” Ja hea tahe määrab palju! Palume julgelt ühendust võtta.

Koolituse kuraatorid
Virgi Ojap ja Karmen Püü