Eurütmiakoolitus 2021-2026

EURÜTMIAKOOLITUS 2021-2026

Maailm avaldub liikumises,
maailm avardub liikumises.

18. jaanuaril 2021 alustas tööd Eesti eurütmiakoolitus.
Kallid koolid ja lasteaiad!
Kevadel on aastakoosolekute ja uute eelarvete vastu võtmise aeg!
Tõsiasi on, et Teie toetuseta ei ole eurütmiakoolitus Eestis võimalik.
Meie töö ei ole Teile täna nähtav ja kogetav, kuid oleme seotud ühise vereringe kaudu, mis seob tervikuks ja tugevdab Eesti koole ja lasteaedu, antroposoofilisi initsiatiive ja kunste. See on töö meie tuleviku heaks.
Osalemas on 20 õppijat, kellest 12 inimest on olnud või on praegu seotud Eestis tegutsevate waldorfkoolide või – lasteaedadega. Tänasest eelarvest on ca 40% koolide-lasteaedade vabatahtlik toetus.
Oleme südamest tänulikud, kui leiate ka 2022. aastal, nendel keerulistel aegadel, võimaluse koolitust toetada, arvestuslikult ühe lapse kohta 20-25 € aastas, kuid ka iga muu panus on südamest teretulnud.

“… te olete kogenud, et minu esmane eesmärk oli näidata Teile, et see mille kaudu eurütmia peab edasi arenema, pärineb tunnetest, see pärineb hingest, kuidas nii öelda eurütmiline tehnika armastuse läbi eurütmiaks peab muutuma, tõesti, nii nagu kõik armastusest esile tulema peab.
Kui palju ma ise armastan eurütmiat, mu head sõbrad, sellest olen kõnelenud Teile hiljuti ajakirjas „ Uudisteleht.” ”
R. Steiner „Eurütmia, kui nähtav kõne. “ 15. loeng, 12.07.1924.a. Dornach.

Palun oma otsustest meile lahkesti teada anda: eurutmiakool@gmail.com.
Veebruar-Märts
Mis tehtud:

● Ka teisel koolitusepohhil 19.02 kuni 26.02 oli tähtede seis meile soodne. Kuivõrd alustasime reedel 19.02, lubas Ülikool meil epohhi tervikuna lõpuni viia, kuigi esmaspäevast 22.02 kehtis juba täielik rühmakontaktide keeld. Selles õnnes ja teadmises, et niipea see enam võimalik ei ole, pidasime vastu ka 9 järjestikust pikka koolituspäeva.

● Kõneeurütmias töötame P.-E. Rummo luuletusega „ Siin oled kasvanud, tasasel maal“, rütmiõppeks on meil samuti Eesti luuleklassika- G. Suits. M. Under jt. Nii olime 24. veebruariks, Vabariigi aastapäevaks, tähtpäevale kohases meeleolus. Ka ühine kringel ei jäänud söömata.

● Toimus vestlusring R. Steineri „ Lapsekasvatus vaimuteaduse vaatekohast“ teemadel. Jäime arutlema kauemaks, kui tööplaan ette nägi. Vestlusringis oli abiks Sulev Ojap Viljandi koolist. Meie Läti kolleeg ja antroposoofiline arst Vita Valdmane andis omakorda edasi väga olulisi mõtteid lapsekasvatuse teemadel.

● Mooduli lõpul näitasime üksteisele, millega erinevate õpetajate käe all töötati, sest töö toimus kõikidel päevadel paralleelselt 2 saalis ja 2 rühmas. Virgi juhendamisel tegeldi peamiselt häälikute, nende iseloomu tundma õppimisega, lisandusid rütmid, elementide ( tuli, vesi, õhk, maa) vormid ja eelnimetatud luuletus. Ka esimesed häälikulised pilt-etüüdid. Karmeniga pandi rõhku oma keha kui instrumendi eest hoolitsemisele, tutvuti olulisemate pedagoogiliste harjutustega ning lisaks tööle baastarkvaraga valmisid igal õppijal juba ise loodud sauaharjutuste variandid, millele kõigile meie pianist Guldzahon ka kohe sobiliku muusikalise seade leidis. Nii et see esitus oli juba täis muusikat, erinevaid sauaharjutusi ning loojate ärevust ja elevust.

● 6.-7. märtsil toimus veebi lahenduse kaudu loengutsükkel
“Valgus ja pimedus välismaailmas, inimeses ja eurütmias. IAO, TAO ja MINA. ”
Lektor oli Sulev Ojap, tõlkis Kadri Kass.
Pisut hoidsime hinge kinni, kuidas nii sügavad teemad läbi veebi koos tõlkega toimivad. Toimisid õnneks väga hästi. Nii Eesti kui Läti poolt tuli tagasisidena siiraid tänusõnu. Teemad olid eurütmiakoolituse jaoks üliolulised ja hästi ajastatud.
Sügav ja samas lai panoraam lõi tugeva aluse edasisele tööle.

Mis teoksil:

● Kooskõlastamisel on suvised välisõppejõududega moodulid ja kohtumine meie koolituskursuse mentori Rita Kortiga.
● Planeerime koolituse piduliku avamisaktuse teha esimesel võimalusel, kui viirus taandub.
● Endiselt on palju tööd vaja teha eelarve ja rahastamisprojektidega.

Heade soovidega,
koolituse kuraatorid,
Virgi Ojap ja Karmen Püü