ERASMUS+

Viljandi Vaba Waldorfkooli ERASMUS+ projektitegevus

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rahvusvaheline waldorfpedagoogika koolitus 2020/2022(2023)

Eurütmistide pedagoogilise kunstikoolituse aasta 2022/2023

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Käimasolevad projektid

Eurütmistide pedagoogilise kunstikoolituse aasta 2022/2023

(The year of the pedagogical art training of Eurythmists 2022/2023)

Projekti fookus on eurütmiaõppe arendamine ja süvendamine koolis. Eesmärk on eriala õpetaja kvalifikatsiooni, pädevuste, metoodiliste, pedagoogilis-kunstiliste oskuste suurendamine, et tagada waldorfpedagoogikal põhinev järjepidev jätkusuutlik õppe- ja kasvatusprotsess. Protsessi oluline osa on rahvusvaheline koostöö ja kogemuste jagamine.

Koolitusaasta pakub oma erialal aktiivsele eurütmistile intensiivset pedagoogilist-kunstilist tööd koos antroposoofilise süvenemisega. Ühine protsess on üles ehitatud nii, et eurütmia pedagoogilisi-kunstilisi vahendeid on võimalik praktikas haarata ja laiendada ning osaleja saab kogeda, kuidas nende kolme kursuse kaudu eurütmia fookuspunkt uueneb.

Eurütmistide pedagoogilise – kunstilise täiendkoolituse aasta koosneb kolmest erineval ajal toimuvast õppenädalast Saksamaal:

·         esimene õpiränne toimub oktoobris 2022. Teemavaldkond: baroki stiiliajastu,  töö Rudolf Steineri hingekalendri salmidega. Inimene ja isetu enesekindlus;

·         teine õpiränne toimub jaanuar – veebruar 2023. Teemavaldkond: klassika, romantiline stiiliajastu, dramaatiline eurütmia, draamakursuse aspektid;

·         kolmas õpiränne toimub aprillis 2023. Teemavaldkond: modernsuse ja nüüdismuusika stiiliajastu, kujutlusvõime töö.