ERASMUS+

Viljandi Vaba Waldorfkooli ERASMUS+ projektitegevus

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rahvusvaheline waldorfpedagoogika koolitus 2020/2022(2023)

Eurütmistide pedagoogilise kunstikoolituse aasta 2022/2023

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lõpetatud projektid

Rahvusvaheline waldorfpedagoogika koolitus (2020-1EE01-KA101-077809)

Toimunud õpiränded:

17. rahvusvahelisel eurütmia foorumil Witten-Annenis 26.05-29.05.2022 osales meie koolist neli õpetajat.

Koolitusel olid teemadeks: eurütmia koreograafia, tooneurütmia, eurütmiasaate õpituba, eurütmia praktiline osa.

“Drama Games and Creative Storytelling in the Classroom – Breaking Down Ethnicity and Social Barriers” , mis toimus Andrioti koolis Korful 27.06-02.07.2022.

Kreekas, Korfu saarel, said käia seitse meie kooli õpetajat. Nädala jooksul õppisime lugusid jutustama, tegelaskujusid looma, filmistsenaariumeid analüüsima ning draamavõtteid kasutama õppetundides. Kursuse lõpuks valmis igaühel eraldi või rühmatööna ka õpiprojekt, tunnikava või kursusekava. Lisaks põnevale õppetööle tutvustati meile ka kohalikke vaatamisväärsusi ning toidukultuuri.  

Bothmer Movement International Summer Week, mis toimus Saksamaal 01.08-06.08.2022, osales üks õpetaja.

Teemadeks: liikumise ilu/võlu, süvendatud Bothmer võimlemine, liikumis- ja sportmängud, mis toetab laste hingelist ja füüsilist arengut.

15. rahvusvaheline waldorfpedagoogika koolitus, mis toimus Kasselis 31.03-06.04.2023, osales neli õpetajat.

Saksamaal, Kasselis, said meie õpetajad kogeda waldorfkoolide ühist hingamist ja inspireeruda oma ala silmapaistvate õpetajate loengutes ja töötubades. Õpiprotsesse kogeti mitmel juhul ka õpilasena ja siis analüüsiti neid koos ka õpetajatena. Praktilise poole pealt said õpetajad kaasa hulgaliselt teemasid, allikaid ja metoodilisi võtteid, mida sai oma tundides koheselt ka rakendusse võtta. Waldorfpedagoogika ülaastme õpetajate seminar Kasselis on täpselt see koht, kus saavad vajalikke teadmisi meie kooli kasvava ülaastme õpetajad.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eurütmistide pedagoogilise kunstikoolituse aasta 2022/2023 (2022-1-EE01-KA122-SCH-0000077069)

(The year of the pedagogical art training of Eurythmists 2022/2023)

Projekti fookus on eurütmiaõppe arendamine ja süvendamine koolis. Eesmärk on eriala õpetaja kvalifikatsiooni, pädevuste, metoodiliste, pedagoogilis-kunstiliste oskuste suurendamine, et tagada waldorfpedagoogikal põhinev järjepidev jätkusuutlik õppe- ja kasvatusprotsess. Protsessi oluline osa on rahvusvaheline koostöö ja kogemuste jagamine.

Koolitusaasta pakub oma erialal aktiivsele eurütmistile intensiivset pedagoogilist-kunstilist tööd koos antroposoofilise süvenemisega. Ühine protsess on üles ehitatud nii, et eurütmia pedagoogilisi-kunstilisi vahendeid on võimalik praktikas haarata ja laiendada ning osaleja saab kogeda, kuidas nende kolme kursuse kaudu eurütmia fookuspunkt uueneb.

Eurütmistide pedagoogilise – kunstilise täiendkoolituse aasta koosneb kolmest erineval ajal toimuvast õppenädalast Saksamaal:

·         esimene õpiränne toimub oktoobris 2022. Teemavaldkond: baroki stiiliajastu,  töö Rudolf Steineri hingekalendri salmidega. Inimene ja isetu enesekindlus;

·         teine õpiränne toimub jaanuar – veebruar 2023. Teemavaldkond: klassika, romantiline stiiliajastu, dramaatiline eurütmia, draamakursuse aspektid;

·         kolmas õpiränne toimub aprillis 2023. Teemavaldkond: modernsuse ja nüüdismuusika stiiliajastu, kujutlusvõime töö.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________