Kontakt

Kantselei on suletud alates 11.03-25.04.2021. Ühendust saab e-maili ja telefoni teel.

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing
Registrikood 80047228
Aadress: Lutsu 3, Viljandi 71003
Kantselei telefon: 5553 7289
E-post: info@viljandiwaldorf.ee

Arveldusarve nr EE421010302007122006 SEB Pangas või EE892200221055742215 Swedbankis.

KLASSIÕPETAJAD

 • Hanna Rahnel – 1. klassi õpetaja – e-post hanna.rahnel@viljandiwaldorf.ee
 • Riina Põhjala – 2. klassi õpetaja – e-post riina.pohjala@viljandiwaldorf.ee
 • Kristi Uibo – 3. klassi õpetaja – e-post kristi.uibo@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Uiboupin – 4. klassi õpetaja – e-post kadri.uiboupin@viljandiwaldorf.ee
 • Eneli Erilaid – 5. klassi õpetaja – e-post eneli.erilaid@viljandiwaldorf.ee
 • Reta Poolak – 6. klassi õpetaja – e-post reta.poolak@viljandiwaldorf.ee
 • Laura Joakit – 7.-8. klassi õpetaja  – e-post laura.joakit@viljandiwaldorf.ee
 • Ulvi Vahter – 9. klassi õpetaja – e-post ulvi.vahter@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Kass – 10.-11. klassi kuraator – e-post kadri.kass@viljandiwaldorf.ee
 • Kristel Kutser – 12. klassi kuraator – e-post kristel.kutser@viljandiwaldorf.ee

AINEÕPETAJAD

 • Sulev Ojap – religiooni, keema- ja füüsika ning filosoofiaõpetaja – e-post sulev.ojap@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Kass – inglise keele õpetaja – e-post kadri.kass@viljandiwaldorf.ee
 • Kerli Toom – 3. ja 4. kl inglise keele õpetaja – e-post kerli.toom@viljandiwaldorf.ee
 • Agnes Rannu – gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja – e-post agnes.rannu@viljandiwaldorf.ee
 • Kersti Aun – muusikaõpetaja – e-post kersti.aun@viljandiwaldorf.ee
 • Anne Lehtmäe – muusikaõpetaja I-IV klass – e-post anne.lehtmae@viljandiwaldorf.ee
 • Kai Kaia Mets-Buijs – (HEV) õpilaste õppe koordinaator ja waldorfpedagoogilise õppesisu mentor
 • Ülle Lükk – 11. ja 12. klassi kitsas matemaatika õpetaja – e-post ylle.lykk@gmail.com
 • Rein Aidak – 7., 8., ja 9. klassi matemaatika õpetaja – e-post rein.aidak@mail.ee
 • Rein Ruus – 10-11. klassi laia matemaatika õpetaja
 • Olev Teder – gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Aurika Karus – liikumis- ja tugiõpetaja – e-post aurika.karus@viljandiwaldorf.ee
 • Vahur Vahtra – puidutöö ja keemia õpetaja – e-post vahur.vahtra@viljandiwaldorf.ee
 • Laura Joakit – saksa keele õpetaja – e-post laura.joakit@viljandiwaldorf.ee
 • Karmen Püü – eurütmiaõpetaja
 • Albina Gavrilova – vene keele õpetaja – e-post albina.gavrilova@viljandiwaldorf.ee
 • Kerli Toom- eelkooli õpetaja – e-post kerli.toom@viljandiwaldorf.ee

TÖÖTAJAD

 • Sulev Ojap, koolijuhataja, sulev.ojap@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Kreen, sekretär-juhiabi
  tel 433 4537, 5553 7289, info@viljandiwaldorf.ee
  tööaeg 8.00-16.00
 • Külli Saul, lasteaia kolleegiumi juhataja
  tel 5666 9005, kylli.saul@gmail.com
 • Eret Türk, raamatupidamisteenus
  tel 5622 5514, eret@jaret.ee
 • Maret Raudsepp, kokk
 • Malle Blitner, kokk
 • Kati Ilves, koristaja-kokaabi
 • Jaan Kalda, majahoidja-remondimees

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu eestseisus

(Valitud 16. juuni 2020 üldkogu koosolekul):

Aat Sarv
Age Alas
Andrus Rooks
Juta Linde
Kristjan Otsmann
Külli Saul – kasvatajate esindaja
Reigo Rannu
Ulvi Vahter – õpetajate esindaja

Ühingu eestseisuse korralised kokkusaamised toimuvad 1 kord kuus esmaspäeval.

Küsimused, ettepanekud ja avaldused eestseisusele: kirjuta kooli e-posti aadressile info@viljandiwaldorf.ee

Järgmine eestseisuse koosolek toimub 05. aprill kell 17:00. Eestseisuse koosolekud on avalikud, Ühingu liikmed võivad osaleda. Palume ette teatada!

Lasteaed:

1. rühm. Lossi 7, Viljandi. Telefon 5553 7595

2. rühm. Maramaa 6, Viljandi. Telefon 5809 8969

____________________________________________________________________________

*Kooli usaldusisikud on õpetajad Laura Joakit ja Kristi Uibo.


Haldusjärelevalve teostaja

Riikliku järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeerium,

e-post hm@hm.ee; telefon 735 0222.

______________________________________________________________________________

Terviseteenused
Kooliõde Ilme Puks, telefon 5363 6331