Kontakt

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing
Registrikood 80047228
Aadress: Lutsu 3, Viljandi 71003
Kantselei telefon: 5553 7289
E-post: info@viljandiwaldorf.ee

KLASSIÕPETAJAD

 • Riina Põhjala – 1. klassi õpetaja – e-post riina.pohjala@viljandiwaldorf.ee
 • Kristi Uibo – 2. klassi õpetaja – e-post kristi.uibo@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Uiboupin – 3A. klassi õpetaja – e-post kadri.uiboupin@viljandiwaldorf.ee
 • Liis Jürken – 3K. klassi õpetaja – e-post liis.jurken@viljandiwaldorf.ee
 • Signe Valdmäe – 4. klassi õpetaja – e-post signe.valdmae@viljandiwaldorf.ee
 • Reta Poolak – 5. klassi õpetaja – e-post reta.poolak@viljandiwaldorf.ee
 • Katrina Karu – 6. klassi õpetaja – e-post katrina.karu@viljandiwaldorf.ee
 • Laura Joakit – 7. klassi õpetaja  – e-post laura.joakit@viljandiwaldorf.ee
 • Ulvi Vahter – 8. klassi õpetaja – e-post ulvi.vahter@viljandiwaldorf.ee
 • Aurika Karus – 9. klassi õpetaja – e-post aurika.karus@viljandiwaldorf.ee
 • Kristel Kutser – 10.-12. klassi kuraator kristel.kutser@viljandiwaldorf.ee

ÕPETAJAD

 • Sulev Ojap – religiooni, keema- ja füüsika ning filosoofiaõpetaja – e-post sulev.ojap@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Kass – 12. klassi inglise keele õpetaja – e-post kadri.kass@viljandiwaldorf.ee
 • Mari Yoda – inglise keele õpetaja – e-post mari.yoda@viljandiwaldorf.ee
 • Agnes Rannu – gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja – e-post agnes.rannu@viljandiwaldorf.ee
 • Kersti Aun – muusikaõpetaja – e-post kersti.aun@viljandiwaldorf.ee
 • Anne Lehtmäe – muusikaõpetaja I-III klass – e-post anne.lehtmae@viljandiwaldorf.ee
 • Eda Saaremets – individuaalõpetaja – e-post eda.saaremets@viljandiwaldorf.ee
 • Ülle Lükk – 11. ja 12. klassi matemaatika õpetaja – e-post ylle.lykk@gmail.com
 • Rein Aidak -7., 9., ja 10. klassi matemaatika õpetaja – e-post rein.aidak@mail.ee
 • Olev Teder – gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Andre Maaker – kitarriõpetaja
 • Vahur Vahtra – puidutöö- ja liikumisõpetaja – e-post vahur.vahtra@viljandiwaldorf.ee
 • Laura Joakit – saksa keele õpetaja – e-post laura.joakit@viljandiwaldorf.ee
 • Hanna Rahnel- eelkooli õpetaja – e-post hanna.rahnel@viljandiwaldorf.ee

TÖÖTAJAD

 • Ulvi Vahter, kooli- ja kolleegiumijuhataja
 • Kristi Mänd, koolijuhataja kt
  tel 5553 7289, tegevjuht@viljandiwaldorf.ee
 • Marika Raimo, majandusjuhataja, tel 5553 7289 majandusjuhataja@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Kreen, sekretär-juhiabi
  tel 5553 7289, info@viljandiwaldorf.ee
  tööaeg 9:00-17:00
 • Külli Saul, lasteaia kolleegiumi juhataja
  tel 5666 9005, kylli.saul@gmail.com
 • Eret Türk, raamatupidamisteenus
  tel 5622 5514, eret@jaret.ee
 • Maret Raudsepp, kokk
 • Malle Blitner, kokk
 • Kati Ilves, koristaja-kokaabi
 • Jaan Kalda, majahoidja-remondimees

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu eestseisus

(Valitud 21. mai 2019 üldkogu koosolekul. Uus liige lisatud 21.01.2020):

Liis Aedmaa
Age Alas
Kristjan Otsmann
Andrus Rooks
Külli Saul
Laura Joakit
Aat Sarv

Ühingu eestseisuse korralised kokkusaamised toimuvad 1 kord kuus esmaspäeval.

Küsimused, ettepanekud ja avaldused eestseisusele: kirjuta kooli e-posti aadressile info@viljandiwaldorf.ee

Eestseisuse koosolekud on avalikud, Ühingu liikmed võivad osaleda. Palume ette teatada!

Lasteaed:

1. rühm. Lossi 7, Viljandi. Telefon 5553 7595

2. rühm. Lutsu 3, Viljandi. Telefon 5553 7289 (kantselei)

____________________________________________________________________________

*Kooli usaldusisikud on õpetajad Laura Joakit ja Kristi Uibo.


Haldusjärelevalve teostaja

Riikliku järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeerium,

e-post hm@hm.ee; telefon 735 0222.

______________________________________________________________________________

Terviseteenused
Kooliõde Ene Malla
tel 436 0312
mobiilinumber 5348 4295
Ene Malla on koolitervishoiuteenuse osutamiseks kättesaadav distantsõppe perioodil kell 9 – 12.