Kontakt

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing
Registrikood 80047228
Aadress: Lutsu 3, Viljandi 71003
Kantselei telefon: 5553 7289; avatud E-R 9.00-17.00
E-post: info@viljandiwaldorf.ee

Arveldusarve nr EE421010302007122006 SEB Pangas või EE892200221055742215 Swedbankis.

KLASSIÕPETAJAD

 • Hanna Rahnel – I ja II liitklassi õpetaja; hanna.rahnel@viljandiwaldorf.ee
 • Aurika Karus – III klassi õpetaja; aurika.karus@viljandiwaldorf.ee
 • Kristi Uibo – IV klassi õpetaja; kristi.uibo@viljandiwaldorf.ee
 • Dianka Uiboupin – V klassi õpetaja – dianka.uiboupin@viljandiwaldorf.ee
 • Eneli Erilaid – VI klassi õpetaja; eneli.erilaid@viljandiwaldorf.ee
 • Laura Joakit – VIII klassi õpetaja; laura.joakit@viljandiwaldorf.ee
 • Albina Gavrilova –  IX ja X klasside õpetaja; albina.gavrilova@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Kass – X- XII klassi kuraator; kadri.kass@viljandiwaldorf.ee

AINEÕPETAJAD

 • Signe Konovalov – aiandus; signe.konovalov@viljandiwaldorf.ee
 • Sulev Ojap – religiooni, keema- ja füüsika ning filosoofia;  sulev.ojap@viljandiwaldorf.ee
 • Kadri Kass – inglise keel
 • Agnes Rannu – gümnaasiumi eesti keel ja kirjandus;  agnes.rannu@viljandiwaldorf.ee
 • Kersti Aun – muusika ja religioon; kersti.aun@viljandiwaldorf.ee
 • Kai Kaia Mets-Buijs – (HEV) õpilaste õppe koordinaator ja waldorfpedagoogilise õppesisu mentor
 • Ülle Lükk – XI ja XII klassi kitsas matemaatika; ylle.lykk@gmail.com
 • Rein Aidak – VII-IX klassi matemaatika; rein.aidak@mail.ee
 • Aurika Karus – liikumis- ja tugiõpetaja; aurika.karus@viljandiwaldorf.ee
 • Vahur Vahtra – puidutöö ja keemia; vahur.vahtra@viljandiwaldorf.ee
 • Laura Joakit – saksa keele õpetaja – e-post laura.joakit@viljandiwaldorf.ee
 • Karmen Püü – eurütmia
 • Albina Gavrilova – vene keel
 • Ulvi Vahter – I-IV klassi vene keel, epohhid; ulvi.vahter@viljandiwaldorf.ee
 • Juta Linde – sotsiaalpedagoog; juta.linde@viljandiwaldorf.ee
 • Teele Siim – inglise keel; teele.siim@viljandiwaldorf.ee
 • Triinu-Liis Sepp – I-III klassi muusika; sepptriinuliis@gmail.com
 • Gete Nöps -eelkooli õpetaja; getenops@gmail.com
 • Kristi Mänd – koduõppe koordinaator; kristi.mand@viljandiwaldorf.ee; tel 564 814 06

TÖÖTAJAD

 • Eneli Erilaid, koolijuhataja, eneli.erilaid@viljandiwaldorf.ee
 • Külli Saul, lasteaia kolleegiumi juhataja
  tel 5666 9005, kylli.saul@gmail.com
 • Lea Visnap, haldus- ja arendusjuht, raamatupidamine; haldusjuht@viljandiwaldorf.ee
 • Maret Raudsepp, kokk
 • Malle Blitner, kokk
 • Kati Ilves, koristaja-kokaabi
 • Jaan Kalda, majahoidja-remondimees
 • Kristjan Otsmann, vabatahtlik IT nõunik; kristjan.otsmann@viljandiwaldorf.ee, tel 502 9037

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu juhatuse liikmed 18.05.2021 üldkogu koosoleku seisuga:

Eneli Erilaid
Külli Saul
Kristi Uibo

Küsimused, ettepanekud ja avaldused eestseisusele saata kooli e-posti aadressile info@viljandiwaldorf.ee

Lasteaed:

1. rühm. Lossi 7, Viljandi. Telefon 5553 7595

2. rühm. Maramaa 6, Viljandi. Telefon 5825 6560

____________________________________________________________________________

Kooli usaldusisikud:

Sulev Ojap
Juta Linde
Kristi Uibo


Haldusjärelevalve teostaja

Riikliku järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeerium,

e-post hm@hm.ee; telefon 735 0222.

______________________________________________________________________________

Terviseteenused
Kooliõde Ilme Puks, telefon 5363 6331