Vastuvõtt kooli ja lasteaeda

Vastuvõtt kooli

Lapsevanem, kes soovib oma last tuua õppima meie kooli, võib helistada telefonil 433 4537 (kl 8:00-16:00)  või kirjutada e-posti aadressil info@viljandiwaldorf.ee. Lapsevanemad ja laps kutsutakse vestlusele õpetajatega. Vestluse järel otsustab lapse vastuvõtu kooli õpetajate kolleegium. Seejärel esitab lapsevanem koolile avalduse.

Õpilaste kooli vastu võtmise kord on kehtestatud kooli põhikirjas p 9 Loe siit

Eeldame, et lapsevanemal on huvi R.Steineri pedagoogika (waldorfpedagoogika) vastu ja ta on sellest teadlik ning valmis end täiendama, osalema koolitustel. Soovitav on waldorfpedagoogikaga tutvuda juba enne lapse kooliminekut.

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

  • lapsevanema avaldus (avaldus)
  • õpilase tervisekaart
  • kaks fotot 3x4cm
  • II – X klassi tulijal esitada ka klassitunnistus ja väljavõte õpilasraamatust

Lapse kooli tulles sõlmib lapsevanem Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühinguga õppelepingu. Vanemal võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Vastuvõtt lasteaeda

Võtame lasteaeda vastu uusi lapsi, kui rühmades on vabu kohti. (Lasteaeda vastuvõtu kord).

Lapsevanem, kes on huvitatud waldorfpedagoogikast ja tahab oma last (soovitavalt 3.-7.a) tuua meie lasteaeda, võib ühendust võtta lasteaia kasvataja Külli Sauliga (tel 5666 9005; e-post: kylli.saul@gmail.com).

Avaldus saata info@viljandiwaldorf.ee – Avaldus Lasteaeda vastuvõtmine