Vastuvõtt kooli ja lasteaeda

Vastuvõtt kooli

Lapsevanem, kes soovib oma last tuua õppima meie kooli, võib helistada telefonil +372 5553 7289 või kirjutada e-posti aadressil info@viljandiwaldorf.ee. Lapsevanem esitab koolile avalduse. Seejärel kutsutakse lapsevanemad ja laps vestlusele õpetajatega. Vestluse järel otsustab lapse vastuvõtu kooli õpetajate kolleegium.

Õpilaste kooli vastuvõtmise kord on kehtestatud kooli põhikirjas p 9 Loe siit

Eeldame, et lapsevanemal on huvi R. Steineri pedagoogika (waldorfpedagoogika) vastu ja ta on sellest teadlik ning valmis end täiendama, osalema koolitustel. Soovitav on waldorfpedagoogikaga tutvuda juba enne lapse kooliminekut.

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

  • lapsevanema avaldus (avaldus)
  • õpilase tervisekaart
  • kaks fotot 3x4cm
  • II – X klassi tulijal esitada ka klassitunnistus ja väljavõte õpilasraamatust

Lapse kooli tulles sõlmib lapsevanem Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühinguga õppelepingu. Vanemal võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Vastuvõtt lasteaeda

Võtame lasteaeda vastu uusi lapsi, kui rühmades on vabu kohti.

Lapsevanem, kes on huvitatud waldorfpedagoogikast ja tahab oma last (soovitavalt 3.-7.a) tuua meie lasteaeda, võib ühendust võtta kooli kantseleiga, kas telefonil +372 5553 7289 või aadressil info@viljandiwaldorf.ee.

Avaldus saata aadressile info@viljandiwaldorf.ee.