Tugiteenused

Terviseteenused

Kooliõde Ene Malla
tel 436 0312
mobiilinumber 55348 4295
Ene Malla on koolitervishoiuteenuse osutamiseks kättesaadav distantsõppe perioodil kell 9 – 12.

  • Koolis kohapeal 1-2 korda nädalas kokkuleppel klassiõpetajaga.
  • Tervisevaatlused (kaal, pikkus, vererõhk, kehamassiindeks, pulss, nägemine, kuulmine, rühivaatlus, selja lülisamba vaatlus lapse nõusolekul) toimuvad I, III, VII, XI klassi õpilastele. Kooliõde teatab ette paberkandjal, mille edastab klassiõpetaja vanematele.
  • Kooliõde vaktsineerib õpilasi vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.
  • Enne vaktsineerimist saadetakse koju vastav kirjalik teatis, millele lapsevanem annab oma nõusoleku vaktsineerimiseks.
  • Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti ja teavitatakse lapsevanemat.
  • Perearst teeb ennetavat tervisekontrolli II, V ja IX klassi õpilastele.
  • Haigestumise korral teavitatakse lapsevanemat, vajadusel pöörduda perearstile poole.
  • Väljaspool perearsti vastuvõtu aega saab esmast nõu telefonil 1220.
  • Erakorralise abi vajadusel helistada tel 112 või pöörduda SA Viljandi Haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO).
  • Hambaarsti tuleks külastada 1., 3., 5., 7. ja 9. kl õpilastel.

Lisainfot kooliõe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast: Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale (vastu võetud 13.08.2010 nr 54, RT I 2010, 57, 387, jõustumine 01.09.2010).