Tugiteenused

Terviseteenused

Kooliõde Ilme Puks, telefon +372 5363 6331 (tööaeg Paalalinna koolis 08.00 – 14.00)

 • Koolis kohapeal 1-2 korda nädalas kokkuleppel klassiõpetajaga.
 • Tervisevaatlused (kaal, pikkus, vererõhk, kehamassiindeks, pulss, nägemine, kuulmine, rühivaatlus, selja lülisamba vaatlus lapse nõusolekul) toimuvad I, III, VII, XI klassi õpilastele. Kooliõde teatab ette paberkandjal, mille edastab klassiõpetaja vanematele.
 • Kogu koolipõlve jooksul tehakse ennetavaid tervisekontrolle. Tervisekontrollid aitavad ennetada ja varakult avastada olulisi terviseprobleeme ning annavad Sulle võimaluse asjatundjatega nõu pidada eluviisi ja terviseriskide küsimustes. Ennetavad tervisekontrollid aitavad rajada tugevat vundamenti tervisele kogu järgnevaks eluks.
 • Ennetavad tervisekontrollid toimuvad kindla ajakava alusel:
  • Kooliõde kutsub tervisekontrollile I, III, VII ja XI klassi õpilasi.
  • Perearst ootab enda juurde tervisekontrolli kõiki oma nimistusse kuuluvaid kooliõpilasi, kes käivad II, V ja IX klassis. Õpilasele ja lapsevanemale sobiv vastuvõtuaeg perearsti juurde tuleb perearstikeskusega eelnevalt kokku leppida.
  • Hambaarsti juurde tuleks minna tervisekontrolli I, III, V, VII, ja IX klassis.
 • Kooliõde vaktsineerib õpilasi vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.
 • Enne vaktsineerimist saadetakse koju vastav kirjalik teatis, millele lapsevanem annab/ei anna oma nõusoleku vaktsineerimiseks.
 • Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti ja teavitatakse lapsevanemat.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Alates 01.02.2024 tagatakse HPV vaktsineerimine 12-14-aastastele.

Õpilase vanus(klass)

Tervisekontroll kooliõe või perearsti juures

Hammaste kontroll hambaarsti juures

Vaksineerimine nakkushaiguste vastu

7 – 8 aastat (I klass)

kooliõde

7 aasta vanuses

 

8 – 9 aastat (II klass)

perearst

   

9 – 10 aastat (III klass)

kooliõde

9 aasta vanuses

 

11 – 12 aastat

(V klass)

perearst

12 aasta vanuses

12 aasta vanuses tütarlastel – HPV (papilloomviirus)

13 – 14 aastat

(VII klass)

kooliõde

14 aasta vanuses

leetrid – mumps – punetised

15 – 16 aastat

(IX klass)

perearst

15 aasta vanuses

difteeria – teetanus- läkaköha

17 – 18 aastat (X klass)

kooliõde

   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haigestumise korral teavitatakse lapsevanemat, vajadusel pöörduda perearstile poole.

Väljaspool perearsti vastuvõtu aega saab esmast nõu telefonil 1220.

Erakorralise abi vajadusel helistada tel 112 või pöörduda SA Viljandi Haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lisainfot kooliõe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast: Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale (vastu võetud 13.08.2010 nr 54, RT I 2010, 57, 387, jõustumine 01.09.2010).