Õppemaks

Aastamaks põhikoolis 2021/2022. õppeaastal on 1111,53 eurot.

Aastamaks gümnaasiumis 2021/2022. õppeaastal on 1259,73 eurot.

Aastamaks lasteaias 2021/2022. õppeaastal on 1111,53 eurot.

Toiduraha kooliõpilase jaoks 2021/2022. õppeaastal on 14 eurot kuus (10 kuud, septembrist juunini).

Lasteaia lapse toiduraha lisandub õppemaksule vastavalt lapse kohal oldud päevadele. (Arve esitatakse eelneva kuu kohta) 1,60 eurot päevas Maramaa tn lasteaias (3 söögikorda) ja 1,60 eurot päevas Lossi tn lasteaias (3 söögikorda).

Lasteaia õppemaks kogu aasta eest tasutakse perioodil september – juuni (10 kuud) – kuutasuks on 111,15 eurot.

Õpilase õppemaks kogu aasta eest tasutakse ühes, kümnes või 12-s osamakses (infoleht). Kui kooli õppelepingu makseperioodiks on lepingus määratud 12 kuud (september – august) ja õpilane vahetab kooli kevadel õppeaasta lõpus, tuleb ära tasuda kogu lepingujärgne aastamaks.

Eelkooli tasu vanematele, kelle lapsed ei käi waldorflasteaias, on 20 eurot kuus.

Õppemaks (vastavalt sõlmitud lepingule ja esitatud arvele) tasuda Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu arveldusarvele EE421010302007122006 SEB Pangas või EE892200221055742215 Swedbankis.

Õppemaksu arved väljastatakse iga kuu 05. kuupäeval, maksetähtaeg 15. kuupäeval. Toiduraha arved väljastatakse iga kuu 15. kuupäeval ja maksetähtaeg 25. kuupäeval. Arveid võib ka koos maksta, et ei pea eraldi ülekannetena tegema, kuid sel juhul märkige selgitusse “õppemaks+toiduraha”.

Loe ka õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuse korda

Õppemaksu soodustuse avaldus

Haridus- ja Teadusministeeriumi infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele