Õppemaks

Aastamaks põhikoolis 2023/2024 õppeaastal on 1320,50 eurot.

Aastamaks gümnaasiumis 2023/2024 õppeaastal on 1496,55 eurot.

Aastamaks lasteaias 2023/2024 õppeaastal on 1320,50 eurot.

Kooliõpilase toiduraha 2023/2024 õppeaastal on 24 eurot kuus (10 kuud, septembrist juunini; juunis vastavalt õppetöö päevade arvule).

Lasteaia lapse toiduraha lisandub õppemaksule vastavalt lapse kohal oldud päevadele ja arve esitatakse eelneva kuu kohta: 3,10 eurot päevas vastavalt 0,6 € hommikusöök, 1,90 € lõunasöök ja 0,6 € õhtuoode.

Õpilase õppemaks kogu aasta eest tasutakse ühes, kümnes või 12-s osamakses. Juhul kui kooli õppelepingu makseperioodiks on lepingus määratud 12 kuud (september – august) ja õpilane vahetab kooli kevadel õppeaasta lõpus, tuleb ära tasuda kogu lepingujärgne aastamaks. Lasteaia õppemaks tasutakse 10-s osamakses.

Eelkooli tasu vanematele, kelle lapsed ei käi waldorflasteaias on 40 eurot kuus.

Vaata õppemaksude ja toiduraha kohta täpsemalt siit.

Õppemaks (vastavalt sõlmitud lepingule ja esitatud arvele) tasuda Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu arveldusarvele EE421010302007122006 SEB Pangas või EE892200221055742215 Swedbankis.

Õppemaksu arved väljastatakse iga kuu 05. kuupäeval, maksetähtaeg 15. kuupäeval. Toiduraha arved väljastatakse iga kuu 15. kuupäeval ja maksetähtaeg 25. kuupäeval. Arveid võib ka koos maksta, et ei pea eraldi ülekannetena tegema, kuid sel juhul märkige selgitusse “õppemaks+toiduraha”.

Loe ka õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuse korda

Õppemaksu soodustuse avaldus

Haridus- ja Teadusministeeriumi infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele