Lasteaed

Viljandi waldorflasteaed loodi 1993. aastal Viljandi Vaba Waldorfkooli juurde.

Avatud on kaks rühma 38 lapsele. Üks rühm asub aadressil Lossi tn 7 I korrusel, teine Maramaa 6 I korrusel.

Rühmad on avatud kl 7.30-17.30.

* Meie lasteaed on kodune paik, kus valitseb rahulik, rõõmus ja turvaline õhkkond.

* Meil on rütmiline elukorraldus, mis annab lapsele lisaks tervislikkusele ka turvatunde ja kindluse.

* Lapse põhiülesanne koolieelses eas on kasvamine – loome mitmekesiseid liikumisvõimalusi, et panna alus terve inimese arenemisele.

* Mäng on lapse põhitegevus. Anname lapsele piisavalt aega ja vabadust ise mängu algatada, sest ühises mängus omandab ta sotsiaalsed oskused, areneb fantaasia, mõtlemise liikuvus ja soov innustunult tegutseda – seega loob just vaba mäng hilisema õpitegevuse eeldused.

* Kvaliteetsed meelemuljed lastele – naturaalsed, meeli ja fantaasiat arendavad mänguasjad; kunstilised tegevused; muinasjuttude jutustamine ja lavastamine; vaikuseelamuste võimaldamine; kasvatajate inimlik heatahtlik suhtlemine.

* Tegu õpetab, mitte sõna. Loome lastele rõõmsameelse, kaasaelamist ja jäljendamist võimaldava igapäevaelu, sest koolieeliku peamine õppimisviis on matkimine.

* Lastele pakutav toit on tervislik ja pärineb enamasti mahepõllumajandusest.

* Toetame lapse loomulikku õpihuvi temale arenguliselt vajalike tegevustega, kuid ei suru talle peale intellektuaalseid tegevusi, milleks laps pole veel valmis.

* Meie lasteaed töötab Rudolf Steineri poolt loodud waldorfpedagoogika põhimõtete alusel.

Loe waldorfpedagoogika põhimõtetest lähemalt siit.