Laupäevakool

13. aprill 2019 – Teemad Keerulised lapsed ja meelte arendamine” lektor Godi Keller ja Meeled” – keskendutakse neljale alusmeelele ja nende seostele ülemiste meeltega. Lektor Heli Kudu. Laupäevakool 13.04.2019

26. jaanuar 2019 – Teema „ Meeleõpetus – meelte arendamine kui vundament õppimisvõimele“ 

24. november 2018 – Teema “Õppekava lapse arengu ja tervise toetajana” Laupäevakool 24.11.2018
27. oktoober 2018 – Teema “Lapse areng” Laupäevakool 27.10.2018