Dokumendid

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

09. jaanuari 2014. aastal pedagoogilise kolleegiumi konverentsil võeti vastu otsus lastevanemate tundide külastamise korra kohta:

Esimest aastat tööl olevate õpetajate tundi lapsevanemaid üldjuhul ei lubata;

Kõiki tunde saab külastada avatud uste päeval;

Tunde saab külastada kokkuleppel selle tunni õpetajaga.