Dokumendid

09. jaanuari 2014 a pedagoogilise kolleegiumi konverentsil võeti vastu otsus lastevanemate tundide külastamise korra kohta:

a)      Esimest aastat tööl olevate õpetajate tundi lapsevanemaid üldjuhul ei lubata,

b)      Kõiki tunde saab külastada avatud uste päeval

c)      Tunde saab külastada kokkuleppel selle tunni õpetajaga