Kolleegium

Lasteaia kolleegium toimub üks kord nädalas neljapäeviti kell 17.45-20.15.

Vaheaegadel ja kolleegiumi päeva sattumisel riiklikele pühadele otsustatakse kolleegiumi kokkukutsumine vastavalt vajadusele.