Kolleegium

Lasteaia kolleegium toimub üks kord nädalas neljapäeviti kell 14:30-18:00.

Vaheaegadel ja kolleegiumi päeva sattumisel riiklikele pühadele otsustatakse kolleegiumi kokkukutsumine vastavalt vajadusele.