Mis on Eurütmia?

Eurütmia on liikumiskunst, millele pani aluse 1912 Rudolf Steiner.  1919. aastal,  kui avati esimene waldorfkool Stuttgardtis, oli eurütmia koheselt ka kooli õppekavas.

Eurütmiat nimetab  R. Steiner hinge hügieeniks. Võimlemine ja  sport  – see on keha hügieen, mis tagab, et inimene on oma füüsilises kehas osav ja tugev, oma keha jõududes haritud. Et puhastada, mõjuda tervendavalt  inimese hingeolemusele on vaja midagi lisaks. Inimese hingeelu on kolmeliikmeline, mis väljendab ennast mõtte-, tunde- ja tahteelus. Eurütmiseerimine haarab kõiki kolme hingeliiget tugevalt. Eurütmia nõuab ärksust –taiplikust mõtlemises, nüansseeritud läbielamist  tundeelus ja tahteolemusega kohalolekut.

Inimene eurütmiseerib sisemiselt alati, kui ta kuulab kõnet või muusikat. Inimese seesmine olemus  liigub kaasa tajutud  helidega, aga see jääb väliselt nähtamatuks.  Eurütmia kaudu tuuakse nähtavale see liikumine meie sees, mis kaasneb kuulamisega. Kuulamisele iseloomulik nähtamatu liikumiselement  tehakse visuaalseks – nähtavaks. Seepärast kõneldakse eurütmiast  kui nähtavast kõnest ja nähtavast muusikast. Eurütmia kaudu, ütleb R. Steiner, õpivad inimesed  õieti kuulama.

Eurütmias me ei näitle ega tantsi. See on  minek keele ja helide kodumaale, pisut  teise dimensiooni. Me ei ole sellega harjunud, ei tegijatena ega vaatajatena.

Lastelt nõuab eurütmia suurt tähelepanu, kontsentreerumist ja ärkvelolekut. Geomeetrilised liikumiskujundid muutuvad vanuseastmete kasvades järjest keerulisemateks kombinatsioonideks, mis äratavad mõtteselguse, arendavad ruumi-  ja vormitaju. Selge ja vormiteadlik mõtteelu mõjub tundeelule puhastavalt ja korrastavalt.

Ega asjata ei olnud Platoni Akadeemia uksel silt – Ärgu astugu siit sisse inimene, kes  ei tunne geomeetriat. Liikumismustrid  õpetavad nn „kaasliiklejaid“ märkama, nendega arvestama, märkama koos loodud tervikkvaliteeti  – eurütmia on sotsiaalsust arendav kunst.

Rütmi- ja sauaharjutused mõjuvad tugevdavalt tahteelule ja teevad osavaks ja harmooniliseks meie füüsilist keha, siin on vajalik täpsus, aga ka julgus. Laste sauakartuse ületamine ei ole tänapäeval õpetaja jaoks harv väljakutse. Eurütmia kaudu õpitakse muusikat kuulama täpsemalt ja sügavamalt , läbi liikumise elatakse läbi duuri ja molli kvaliteete,  erinevate häälikute ja helitoonide, intervallide  iseloomu – see kõik nüansseerib tundeelu, rikastab kultuuripilti, integreerib õppeaineid – matemaatikast ja keeleõppest, solfedžo, muusikaloo ja ajalooni välja.

Eurütmia tähendab kreeka keeles „ ilus liikumine“. Ilus on vaba ja harmooniline olek oma kehas, hingekehas  ja  ümbritsevas kultuuriruumis. Eurütmia  on kunstiline tee selleni ja rõõmustab lapse iga sammu üle sellel teel.